Prašome palaukti
Atgal

akis

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas

aki̇̀s
, akiẽs
m.
(4)
1.
regėjimo organas:
Dešinioji a. Ãkys sausos (neverkia). Blakstiena įkrito į ãkį. Ašaros aptemdė aki̇̀s. Mirksi akimi̇̀s. Atmerkti, praplėšti aki̇̀s. Ãkys juokiasi, šypsosi, blizga, dega. Savo akimi̇̀s mačiau. Akių̃ liga. Mūsų sesužės juodos akùžės (d.). Jo geros ãkys (gerai mato)
.
2.
nertinė tinklo skylė; mezginio, nyčių kilpa:
A. pasileido, ir iširo pirštinė
.
3.
eketė; liūno, ežero akivaras.
4.
korio skylutė; akyto daikto tuštumėlė:
Ragaišis labai išakijęs – vienos ãkys
.
5.
bulvės duobutė, iš kurios išauga daigas:
Bulves skutant, aki̇̀s reikia išgremžti
.
6.
žiedo ar šiaip kurio daikto blizgus pagražinimas.
7.
toks kortų lošimas „dvidešimt vienas“:
Ãkį (akiẽs) lošia
.
8.
žaidžiamų kaulelių taškas; kortų vertės ženklas:
Karalius – keturios ãkys
.
9.
važiuojamo ar kokio kito prietaiso šviesa, lempa. ◊
Aki̇̀s apdumti (apmauti) (apgauti). Aki̇̀s atkrapštyti (prabusti; išmokyti). Aki̇̀s atsikrapštyti (atidžiai pažiūrėti, prabusti; suvokti). Aki̇̀s badyti (būti matomoje vietoje; gėdinti). Aki̇̀s balinti (piktai žiūrėti). Aki̇̀s besti (žvelgti). Aki̇̀s blizginti (gėdinti). Aki̇̀s degti (jausti gėdą). Aki̇̀s draskyti (įžūliai prikaišioti). Ãkys dryžos (girtas). Aki̇̀s dumti (apgaudinėti). Ãkį durti (būti matomoje vietoje). Aki̇̀s ėsti (kelti nemalonumą). Aki̇̀s ganyti (gėrėtis). Ãkį gelia (ima pavydas). Akimi̇̀s gerti (gėrėtis). Ãkį glostyti (maloniai nuteikti). Akimi̇̀s glostyti (grožėtis). Ãkys griūva (norisi miego). A. į ãkį (vienas prieš kitą). Aki̇̀s įbesti (įdurti, įsmeigti, įspręsti) (pažvelgti). Aki̇̀s išdegti (patirti gėdą). Aki̇̀s iškišti (trumpam išeiti). Aki̇̀s išpūsti (imti įdėmiai žiūrėti; labai nustebti). Aki̇̀s išversti (labai nustebti; supykti). Ãkys kaista (darosi gėda). Aki̇̀s kaitinti (kęsti gėdą, raudonuoti). Aki̇̀s kamšyti (priekaištauti). Aki̇̀s kapoti (užgaulioti). Aki̇̀s kėsti (priešintis). Ãkys limpa (norisi miego). Ãkys lipa iš kaktos (apie smarkų ko darymą). Ãkys marios (daug nori). Akysè matytis (vaidentis). Ãkį merkti (vilioti, gundyti). Aki̇̀s mėčioti (žvilgčioti, dairytis). Ãkį mestelėti (pažvelgti). Aki̇̀s (akimi̇̀s) mėtyti (žvilgčioti). Ãkį mesti (pažvelgti). (Vienu) akiẽs mirksniu (mirktelėjimu) (staiga, tuoj pat, labai greitai). Akiẽs moju (apytikriai; tiesiog). Akių̃ moju (bematant, staiga). Aki̇̀s muilinti (meluoti, apgaudinėti). Ãkys ne duobės (nepatogu ko nedaryti). Akių̃ nenuleisti (įsispyrus žiūrėti). Akių̃ nerodyti (nesilankyti; gėdytis). Akysè nesirodyti (nesilankyti). Aki̇̀s nuleisti (pajusti gėdą, drovumą). Akimi̇̀s nuvesti (žvilgsniu palydėti). Aki̇̀s pabalinti (piktai pažiūrėti). Aki̇̀s paganyti (pasigrožėti). Aki̇̀s pakelti (pažvelgti). Aki̇̀s parodyti (trumpam užeiti). Aki̇̀s pastatyti (nustebti). Aki̇̀s pasvilinti (pagėdinti). Akimi̇̀s perleisti (peržvelgti). Aki̇̀s plėšyti (plėšti) (įžūliai ginčytis). Aki̇̀s plikti (gėdytis). Akių̃ plotu (spėtinai, kaip numanu). Aki̇̀s praplėšti (prabusti). Ãkys prašvito (pralinksmėjo; aišku pasidarė). Aki̇̀s pratrinti (pralavinti). Aki̇̀s pražiūrėti (labai laukti). Akimi̇̀s ryti (labai smalsiai žiūrėti). Aki̇̀s skėsti (stebėtis). Aki̇̀s skvarbyti (prikaišioti). Aki̇̀s sproginti (įdėmiai ar nustebus žiūrėti). Aki̇̀s statyti (stebėtis, ginčytis). Aki̇̀s subesti (visiems pažvelgti). Aki̇̀s sudėti (sumerkti) (užmigti). Ãkys svyla (darosi gėda). Aki̇̀s svilinti (gėdinti, gėdytis). Akimi̇̀s šaudyti (žvilgčioti). Ãkį turėti (ant ko) (mėgti). Aki̇̀s uždumti (apgauti). Aki̇̀s užmerkti (mirti). Ãkį užmesti (trumpai pažvelgti). Aki̇̀s užpilti (nugirdyti). Aki̇̀s užsipilti (pasigerti). Akimi̇̀s vedžioti (įdėmiai stebėti). Ãkį verti (žavėti). Aki̇̀s žibinti (gėdytis). Be akių̃ palikti (apakti). Didelės ãkys (godus, besotis). Geras aki̇̀s turėti (nesigėdyti, drįsti). Į ãkį dėti (duoti) (miegoti). Į aki̇̀s durti (tiesiai sakyti, traukti dėmesį). Į aki̇̀s kabinėtis (kibti) (priekabių ieškoti). Į ãkį kirsti (miegoti). Į ãkį kristi (atkreipti dėmesį, patikti). Į aki̇̀s lįsti (būti įkyriam). Į ãkį mauti (išjuokti). Į aki̇̀s nesileisti (nenorėti matyti). Į aki̇̀s nesirodyti (neužeiti). Į ãkį pilti (miegoti). Į ãkį pulti (patikti). Į ãkį pūsti (suduoti, šauti) (miegoti). Į aki̇̀s šokti (priekabių ieškoti). Iš akiẽs (nematavus, tik pasižiūrėjus). (Kaip) iš akiẽs (iš akių̃) luptas (plėštas, trauktas) (labai panašus). Iš akių̃ nepaleisti (nuolat stebėti). Kreiva akimi̇̀ (šnairomis). Kreiva akimi̇̀ (kreivomis akimi̇̀s) žiūrėti (reikšti nepasitikėjimą). Kur ãkys veda (bet kur). Lig akių̃ (daug). Nė kreiva akimi̇̀ nežiūrėti (visai nesidomėti). Nežinoti kur aki̇̀s (akių̃) dėti (labai gėdytis). Nors ãkį durk (labai tamsu). Per aki̇̀s (akiplėšiškai) meluoti. Per aki̇̀s (pakankamai visko). Per aki̇̀s išlįsti (suteikti daug vargo). Pikta aki̇̀s (esą galintis pakerėti, nužiūrėti). Pilnos ãkys (daug darbo). Plačios ãkys (dideli norai). Plika akimi̇̀ (be akinių, žiūronų ar kt.). Po akių̃ (arti, netoliese). Prie keturių akių̃ (tik dviese). Prieš aki̇̀s (ateityje). Pro aki̇̀s praleisti (nepastebėti). Tomis pačiomis akimi̇̀s (nemiegojus). Trumpos ãkys (arti temato). Už akių̃ (nesant). Už akių̃ užlįsti (užeiti į priekį; padaryti pirma kito)