Apie antonimų žodyną

Antonimų žodynas / Irena Ermanytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, XXIII, 584 p. ISBN 9986-668-52-2; elektroninis variantas, 2015, ISBN 978-609-411-154-9. – lkiis.lki.lt

Rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.


Antonimų žodynas