A – Auszra. Laikrasztis iszleidžiamas Lietuvos milėtoju. Tilžėje 1883–1886. a. – aukštaičių. Ad – Adùtiškis, Švenčionių r. Adm – Adomỹnė, Kupiškio r. Aist – Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius), jo raštai. Akm – Akmẽnė. Al – Alytùs. Alk – Alksnė́nai, Vilkaviškio r. Aln – Alantà (Aluntà), Molėtų r. Als – Alsė́džiai, Plungės r. Alv – Ãlovė, Alytaus r. Alvt – Alvi̇̀tas, Vilkaviškio r. Alz –...