E. Mokymai

Pagal vykdomą projektą ,,IRT Sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas" LEU Lituanistikos fakulteto darbo grupė įvykdė dvi veiklas: sukūrė Lietuvių kalbos pradedantiesiems nuotolinio mokymo modulį ir Lietuvių kalbos nuotolinio modulio paveikslėlių žodyną. Skiriamoji mokomosios medžiagos ypatybė – kalbos mokymas(is)  grindžiamas plačiu autentišku sociokultūriniu kontekstu.

Lietuvių kalbos pradedantiesiems nuotolinio mokymo modulį sudaro 10 pamokų. Pamokos sudarytos atsižvelgiant į pradedančių mokymosi poreikius ir aktualias socialines temas. Pamokos struktūra: gramatikos medžiaga, komunikacinės intencijos, žodynas,  vaizdo siužetai, originalūs ir adaptuoti tekstai, įvairūs pratimai.

Lietuvių kalbos nuotolinio modulio paveikslėlių žodyną sudaro 10 socialinių temų. Kiekvienoje temoje pateikiami paveikslėliai, atitinkantys teminius žodžius, ir patarimai.

Pasaulio globalizacijos sąlygomis kinta ir kalbų mokymo(si) metodika ir tikslai. Dėl susidariusios ekonominės ir socialinės situacijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje itin aktualu kurti šiuolaikines nuotolinio kalbos mokymo sistemas. Sukurti moduliai leis didesniam žmonių skaičiui išmokti lietuvių kalbą ar pagilinti jos žinias, susipažinti su Lietuvos kultūros paveldu. Tokios priemonės aktualios  užsieniečiams studentams, atvykstantiems į Lietuvą pagal įvairias programas, migruojantiems Lietuvos piliečiams, dirbantiems užsienio šalių piliečiams. Lietuvių kalbos nuotolinio mokymo(si) ir paveikslėlių žodyno moduliai taps internetiniu lietuvių kalbos, lietuviškos kultūros sklaidos ir populiarinimo pasauliniame kontekste šaltiniu.

Lietuvių kalbos mokymo sistema pasiekiama adresu: http://mokymai.lki.lt/ 

Projekto veiklas kūrė:

Vilija Salienė  LEU Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros profesorė, ŠMM, NEC, SKVC ekspertė; mokslinių tyrimų sritys – lietuvių kalbos didaktika, mokinių kompetencijų ugdymas

Vilma Leonavičienė – LEU Lituanistikos fakulteto  Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė, ERASMUS ambasadorė Lietuvoje; mokslinių tyrimų sritys – teksto lingvistika, lietuvių kalbos didaktika, naracija (kitakalbių mokymas)

Laimutė Bučienė – LEU Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentė; VLKK kviestinė ekspertė; mokslinių tyrimų sritys – sintaksė, funkcinė gramatika, teoriniai ir praktiniai kalbos vienetų vartojimo klausimai

Asta Kupčinskaitė-Ryklienė – humanitarinių mokslų daktarė, Kalbos ir komunikacijos centro vadovė; mokslinių tyrimų sritys – interneto kalba, retorika, stilistika, bendrinė kalba

Jolita Žvironienė – LEU Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros asistentė, Lietuvių kalbotyros magistrė