A = Auszra. Laikrasztis iszleidžiamas Lietuvos milėtoju. Tilžėje 1883–1886. Ad = Adùtiškis, Švenčionių r. Adm = Adomỹnė, Kupiškio r. Akm = Akmẽnė. Akn = Aknystà, Latvija. Al = Alytùs. Alan = Vytautas Alantas, jo raštai. Alk = Alksnė́nai, Vilkaviškio r. Alks = Aleksandravė̃lė, Rokiškio r. Aln = Alantà (Aluntà), Molėtų r. Als = Alsė́džiai, Plungės r. Alv = Ãlovė, Alytaus r. Alvt = Alvi̇̀tas, Vilkaviškio r. Alz = Alizavà, Kupiškio r. An...