Apie projektą

Lietuvių kalbos institutas kartu su partneriais Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Vilniaus universitetu ir Lietuvos edukologijos universitetu, įgyvendino projektą „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (projekto kodas NR. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005), finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.

Projekto metu buvo įgyvendinti šių penkių pagrindinių grupių darbai:

  • šrifto „Palemonas“ patobulinimas;
  • edukacinių, lietuvių kalbai skirtų, mokymo priemonių sukūrimas;
  • lietuvių kalbos ir tautosakos paveldo kartotekų suskaitmeninimas;
  • vienakalbių ir daugiakalbių žodynų suskaitmeninimas;
  • papildomų išteklių integravimas į lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą.

Įgyvendinus projektą buvo sukurtos 3 viešosios elektroninės paslaugos:

  • e. mokymai,
  • e. kartotekos ir
  • e. žodynai.

Projekto vykdytojas – Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 234 64 72, faksas (8 5) 234 72 00 
El. paštas: lki@lki.lt

 

Projekto partneriai:

Vilniaus universitetas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lietuvos edukologijos universitetas