Istorinių vietovardžių duomenų bazė

Istorinių vietovardžių duomenų bazė yra LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO kūrinys.

2004–2010 m. projekto „Istorinių etninių vietovardžių rinkimas ir jų elektroninis tvarkymas“ (Sutartis Nr.K-27/2004 01 22) darbai finansuoti per Valstybinę lietuvių kalbos komisiją pagal programą „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“. Šio projekto darbo esmę sudarė vietovardžių išrašymas iš Lietuvos paribio vietovių ir vietovių už dabartinės Lietuvos ribų XVII–XIX a. rankraštinių istorijos šaltinių – administracinio-juridinio pobūdžio dokumentų, bažnytinių metrikų knygų ir kt. Lietuvos paribio teritorijos – tai su Lenkija, Baltarusija, Latvija besiribojančių Vilkaviškio, Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių, Ignalinos, Zarasų, Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Akmenės, Mažeikių, Skuodo, Kretingos rajonų savivaldybių ir Kalvarijos bei Druskininkų savivaldybių vietovės, Baltarusijos Gardino, Lydos, Ašmenos, Pastovių, Breslaujos ir kai kurių rajonų vietovės, taip pat Latvijos paribio su Lietuva rajonų vietovės. Nuo 2005 m. sukaupus didesnį surinktų vietovardžių kiekį, buvo pradėtas sudarinėti ir jų elektroninis sąvadas. 2010 m. buvo sukurta internetinė prieiga. 2014–2015 m. „Istorinių vietovardžių duomenų bazė“ buvo pildoma ir integruojama į Lietuvių kalbos instituto skaitmeninių išteklių sistemą pagal Lietuvių kalbos instituto įgyvendinamą projektą ,,IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005). Šiuo metu į duomenų bazę įvesta apie 20 000 istorinių vietovardžių, nustatytos jų dabartinės lietuviškos lytys, chronologiškai pateikti užrašymai istorijos dokumentuose. Tai pirmoji Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre pradėta kaupti elektroninė istorinių vietovardžių duomenų bazė. Istorinių vietovardžių rinkimas ir jų elektroninio sąvado sudarymas yra susijęs ir su mokslo tyrimais, ir su vietovardžių rinkimo darbais. Mokslo požiūriu šis sąvadas labiausiai sietinas su Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre rašomu „Lietuvos vietovardžių žodynu“, nes padės nustatyti į šį mokslo veikalą pateksiančių paribio ir užribio vietovardžių autentiškas formas bei kilmę; be to, surinkti vietovardžiai būtų ateityje rašysimo „Lietuvos istorinių vietovardžių žodyno“ dalis.

Bazė buvo kuriama:

mokslo tiriamosioms bei taikomosioms reikmėms;
vietovardžių, kaip dvasinės kultūros paveldo, išsaugojimo tikslais.

Programuotojai:

AUDRONĖ STANISLOVAITIENĖ
PAULIUS GENDRĖNAS

Kalbinę dalį kūrė:

VERONIKA ADAMONYTĖ, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja;
dr. LAIMUTIS BILKIS, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas (projekto vadovas 2004 m.);
dr. ALMA RAGAUSKAITĖ, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja (projekto vadovė 2005–2010 m.).