Bazės struktūra

Identifikuojant vietovardžius, naudojamasi Vilniaus srities gyvenamųjų vietų vardų sąrašu (1940–1945 m.) (saugomas Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre) ir „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynu 2“, Vilnius: Mintis, 1976.

Duomenų bazėje yra pateikiama informacija apie istorinius vietovardžius ir jų dabartinius atitikmenis (dabartinius vietovardžius).

Istoriniai vietovardžiai – tai istoriniai gyvenamųjų vietų vardai (pavadinimai), aprašomi I–XI punktuose pateikiama informacija.
Dabartiniai vietovardžiai – dabartiniai gyvenamųjų vietų vardai, aprašomi I–V punktuose pateikiama informacija.

Informacija apie istorinius vietovardžius

I. Istorinis vietovardis
II. Prielinksnis
III. Istorinė objekto nuoroda
IV. Papildoma informacija
V. Istorinis vietovardis (visas įrašas)
VI. Parapija
VII. Metai
VIII. Istorinis bendrašaknis asmenvardis
IX. Šaltinio kalba
X. Šaltinio pavadinimas
XI. Šaltinio saugojimo vieta ir signatūra

Informacija apie dabartinius vietovardžius

I. Dabartinis vietovardis
II. Dabartinis vietovardis (kirčiuota forma)
III. Dabartinė objekto nuoroda
IV. Dabartinė lokalizacija
V. Parapija

Literatūra

Adamonytė V. Sintautų valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai. – Sintautai 2, Vilnius: Versmė, 2013, 2023–2031.

Bilkis L. Dėl kai kurių lietuvių oikonimų darybos ir kilmės dvejopumo. – Acta Linguistica Lithuanica 66, 2012, 99–118.

Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys, Kaunas: A. Bako spaustuvė, 1925.

Lietuvos vietovardžių žodynas 1–2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 2014.

Maciejauskienė V. Oikonimai Lankeliškių parapijos XVIII amžiaus bažnytinėje knygoje. – Archivum Lithuanicum 11, 2009, 159–188.

Ragauskaitė A. Istorinių vietovardžių duomenų bazė. – Gimtasai kraštas 4, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011, 16–20.

Razmukaitė M. Oikonimų, atsiradusių iš asmenvardžių su patroniminėmis priesagomis, paplitimas Lietuvoje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 32, 1993, 133–165.

Razmukaitė M. Lietuvos priesaginiai oikonimai. Daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 1998.

Razmukaitė M. Lietuvos sudurtinių oikonimų darybos bruožai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 46, 2002, 121–130.

Razmukaitė M. Sudėtiniai Lietuvos oikonimai. – Baltu filoloģija 12(2), 2003, 63–80.

Razmukaitė M. Pirminiai, daugiskaitiniai ir galūninės darybos Lietuvos oikonimai iš hidronimų. – Lituanistica 54, 1(73), 2008, 60–72.

Sviderskienė D. Marijampolės apskrities gyvenamųjų vietų vardai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 57, 2007, 99–122.

Vanagas A. Lietuvos gyvenamųjų vietų vardai, kilę iš vienaskaitos asmenvardžio. – Baltistica 3(1), 1967, 111–116.

Vanagas A. Didžiųjų Lietuvos miestų vardai. – Vardai ir žodžiai, Vilnius: Mintis, 1971, 35–36.

Vanagas A. Lietuvos miestų vardai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.

Vietovardžių kirčiavimo žodynas / Sudar. Razmukaitė M., Vitkauskas V., Vilnius: Kultūra, 1994.

Vietovardžių žodynas / Sudar. Pupkis A., Razmukaitė M., Miliūnaitė R., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.