LKIIS organizaciniais ir teisiniais klausimais, susijusiais su Lietuvių kalbos institutu, kaip LKIIS valdytoju, bei klausimais, susijusiais su vienakalbiais lietuvių kalbos žodynais, LKŽ pagrindine bei papildymų kartotekomis, tarmių archyvu, pavardžių, Lietuvos vietovardžių geoinformacine ir istorinių vietovardžių duomenų bazėmis, kreiptis:

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 234 64 72, faksas (8 5) 234 72 00 
El. paštas: lki@lki.lt

 

Organizaciniais ir teisiniais klausimais, susijusiais su dvikalbiais žodynais ir šriftu "Palemonas", kreiptis į Vilniaus universitetą:

Audrius Valotka

Tel. (8 5) 268 72 69
El. paštas: audrius.valotka@flf.vu.lt

 

Organizaciniais ir teisiniais klausimais, susijusiais su tautosakos paveldo kartotekomis, kreiptis į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą:

Daiva Vaitkevičienė

El. paštas: daiva.vaitkeviciene@gmail.com

 

Organizaciniais ir teisiniais klausimais, susijusiais su nuotolinio lietuvių kalbos mokymo programomis, kreiptis į Lietuvos edukologijos universitetą:

Vilma Leonavičienė

El. paštas: vilmavilkaite@gmail.com

 

Organizaciniais ir teisiniais klausimais, susijusiais su lietuvių kalbos edukaciniais žaidimais, kreiptis į Lietuvių kalbos institutą:

Rita Miliūnaitė

Tel. (8 5) 263 80 46
El. paštas: ritam@lki.lt