Lietuvių - lenkų kalbų žodynas

Beata Piasecka ir bendraautorių grupė

Lietuvių-lenkų kalbų žodynas

Šiam skaitmeniniam leidiniui buvo panaudotas anksčiau nepublikuotas Mokomasis lietuvių-lenkų kalbų žodynas, kurį 2007–2009 metais parašė Beata Piasecka (bendraautorių grupės vadovė), Irena Fedorovič, Kinga Geben, Kristina Rutkovska, Miroslav Davlevič, Regina Jakubėnas, Teresa Dalecka ir Viktorija Ušinskienė. Šiam skaitmeniniam leidimui Mokomojo lietuvių-lenkų kalbų žodyno medžiagą Beata Piasecka išplėtojo, perredagavo ir papildė šio spausdinto žodyno medžiaga: Algis Kalėda, Barbara Kalėdienė, Marija Niedzviecka. Lietuvių-lenkų kalbų žodynas. Słownik litewsko-polski.  Vilnius, 1991.