Lietuvių - vokiečių kalbų žodynas

Vilija Mačienė, Ramunė Markevičiūtė

Lietuvių - vokiečių kalbų žodynas

Šio skaitmeninio leidinio pagrindu imta knyga: Vilija Mačienė. Vokiečių - lietuvių, lietuvių - vokiečių kalbų žodynas. Vilnius, 2006.

Šiam skitmeniniam leidimu žodyną atnujino ir papildė Ramunė Markevičiūtė.