Bendra informacija

LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ GEOINFORMACINĖ DUOMENŲ BAZĖ

 

Šiuo metu vykdoma Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra. Naujausius Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės duomenis galite rasti naujuoju  LKIIS adresu https://ekalba.lt.

Bazėje pateikiamų žemėlapių peržiūrai prašome naudoti Mozilla Firefox arba Internet Explorer naršyklę.

 

I-ojo etapo (2007–2010 m.) darbai atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis (investicinis projektas). Šio projekto apimtis – Lietuvos miestų, miestelių, seniūnijų centrų vardų ir Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Pagėgių, Druskininkų savivaldybių bei Švenčionių r. savivaldybės teritorijų vietovardžių lingvistinės-geografinės duomenų bazės sukūrimas.

II-ojo etapo (2011–2013 m.) darbus finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą (sutarties Nr. LIT-4-19). Darbo apimtis – Ignalinos r. savivaldybės, Birštono ir Rietavo savivaldybių teritorijų vietovardžių lingvistinės-geografinės duomenų bazės sukūrimas.

III-ojo etapo (2016–2018 m.) darbus finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą kaip projekto ''Vakarinių pietų aukštaičių vietovardžių integravimas į „Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę“ ir jų kilmės bei motyvacijos tyrimai'' dalį (sutarties Nr. LIP-089/2016). Darbo apimtis – dalies Lazdijų r. savivaldybės ir dalies Alytaus r. savivaldybės teritorijų vietovardžių lingvistinės-geografinės duomenų bazės sukūrimas.

 

Bazė kuriama:

mokslo tiriamosioms bei taikomosioms reikmėms;

vietovardžių, kaip nematerialiojo kultūros paveldo, sklaidos ir išsaugojimo tikslais.

 

Projekto I etapo geografinę dalį kūrė doc. dr. Margarita Jankauskaitė (dirbo 2007–2010 m.), dr. Domantas Bauža (dirbo 2007–2010 m.), dr. Ieva Baužienė (dirbo 2007–2010 m.); I ir II etapo geografinę dalį kūrė Simonas Šabanovas (dirbo 2007–2013 m.).

 

Duomenų bazę kuria:

dr. LAIMUTIS BILKIS, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas (projekto vadovas);

VERONIKA ADAMONYTĖ, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro darbuotoja;

dr. DALIA KAČINAITĖ, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro mokslo darbuotoja;

dr. ALMA RAGAUSKAITĖ, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja (dirbo 2008–2013 m);

DALIA SVIDERSKIENĖ, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja (dirbo 2011–2013 m);

DOVILĖ TAMULAITIENĖ, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja. 

 

Konsultantai:
EVALDAS OŽERAITIS  

AUDRIUS KRYŽANAUSKAS