Išsami struktūra

Duomenų bazėje yra pateikiama informacija apie 2 pagrindinius vienetus.

Geografiniai objektai – materialūs, egzistuojantys ar egzistavę realūs geografiniai vienetai, identifikuojami unikaliu kodu, pavadinimu, klasifikuojami ar aprašomi IIIVII punktuose pateikiamomis savybėmis. 

Vietovardžiai – geografinių objektų vardai (pavadinimai), identifikuojami unikaliu kodu, aprašomi IIIVIII punktuose pateikiama informacija.

 

Informacija apie Geografinius objektus:

I. Unikalus kodas

II. Objekto pavadinimas

III. Objektų klasifikaciniai parametrai (nurodomi iš paruoštų ar pildomų sąrašų)

1. Tipas

1.1. Gyvenamosios vietos:

valstybė, miestas, miestelis, bažnytkaimis, kaimas, viensėdis, geležinkelio stotis, dvaras, palivarkas, sodyba, karčema, malūnas, kumetynas, ūkis, pirtis, miesto dalis, miestelio dalis, bažnytkaimio dalis, viensėdžio dalis, dvaro dalis, palivarko dalis ir kt.

1.2. Hidrografiniai objektai:

upė, senvagė, bala, tvenkinys, šaltinis, ežeras, jūra, marios, įlanka, brasta, krioklys, sietuva, gelmė, vingis, upelis, liūnas, valksmas, ežero dalis, upės dalis, upelio dalis, marių dalis ir kt.

1.3. Reljefo formų (orografiniai) objektai:

aukštuma, pakiluma, kalva, kalnas, kauburys, pakalnė, griovys, sala, lyguma, duburys, dauba, duobė, slėnis, klonis, šlaitas, loma, piliakalnis, pusiasalis, krantas, pakrantė, kyšulys ir kt.

1.4. Susisiekimo objektai:

Kelias, plentas, žvyrkelis, vieškelis, šunkelis, takas, tiltas, lieptas, gatvė, aikštė, kelio dalis ir kt.

1.5. Istoriniai-kultūriniai objektai:

Piliakalnis, pilkapis, senkapis, kapinės, piliavietė, alkavietė, kryžius, koplytstulpis, stogastulpis, akmuo, sodyba, viensėdis, vila, ūkis, lentpjūvė, gydykla, gimnazija, bažnyčia, sinagoga, cerkvė, turgus, dvaras, karčema, malūnas, pastatų kompleksas, žuvimo vieta, kapas, kapinynas, miestelis, miestelio dalis, akmuo, kalnas, parkas, senovinė gyvenvietė, geležinkelio stotis, stebuklinga vieta, įžymių žmonių gimtinė, įžymių žmonių gyvenimo vieta, įžymių įvykių vieta.

1.6. Žemės dangos objektai:

miškas, giria, šilas, pamiškė, miško dalis, parkas, kirtimas, girios dalis, miško aikštelė, medis, pelkė, durpynas, raistas, plynė, arimas, dirvonas, daržas, smėlynas, pieva, lanka, ganykla, laukas, žemė, krūmai, dirva, žvyrynas, sodas, akmuo, sklypas, ežia ir kt.

2. Statusas

2.1. Esantis

2.2. Išnykęs

2.3. Nežinomas

 

IV. Objekto administracinė priklausomybė ir lokalizacija

1. Dabartinė

1.1. Apskritis

1.2. Savivaldybė

1.3. Seniūnija

1.4. Miestas

1.5. Miestelis

1.6. Kaimas

1.7. Viensėdis

1.8. Kita

2. Tarpukario

2.1. Apskritis

2.2. Valsčius

2.3. Miestas

2.4. Miestelis

2.5. Bažnytkaimis

2.6. Kaimas

2.7. Viensėdis

2.8. Dvaras

2.9. Palivarkas

2.10. Kita

 

V. Geografinio objekto atributika

1. Gyventojų skaičius, fiksavimo metai

2. Plotas

3. Ilgis

4. Aukštis

5. Amžius

6. Apimtis

7. Svoris

8. Ištakos (vandens telkiniams)

9. Įtakos (žiotys), pusės (upėms)

10. Tekstiniai aprašai, anotacijos, ...

11. Nuorodos į vaizdinę, garsinę medžiagą

 

VI. Geografiniai parametrai

1. Koordinatės

2. Aukščiai

3. Ryšių su elektroniniais žemėlapiais parametrai

 

VII. Objektų nuotraukos (atsižvelgiant į galimybes)

 

Informacija apie vietovardžius:

I. Unikalus kodas

II.  Pavadinimas (vardas), nekirčiuotas, kirčiuotas.

III. Gramatinė informacija (nurodoma iš paruoštų sąrašų)

1. Giminė:

vyriškoji, moteriškoji.

2. Skaičius:

vienaskaitinis, daugiskaitinis.

3. Kirčiuotė:

1 kirčiuotė, 2 kirčiuotė, 3 kirčiuotė, 3a kirčiuotė, 3b kirčiuotė, 34a kirčiuotė, 34b kirčiuotė, 35a kirčiuotė, 35b kirčiuotė, 36a kirčiuotė, 36b kirčiuotė, 4 kirčiuotė.

4. Sukirčiuoti linksniai (įvedama tekstu)

4.1. Vardininko linksnis

4.2. Kilmininko linksnis

4.3. Naudininko linksnis

4.4. Galininko linksnis

4.5. Įnagininko linksnis

4.6. Vietininko linksnis

4.7. Šauksmininko linksnis

4.8. Garso įrašas (visų linksnių tarimas), tik gyvenamųjų vietų, ežerų ir upių vardų.

 

IV. Kilmė:

lietuviška, latviška, prūsiška, sėliška, kuršiška, žiemgališka, jotvingiška, indoeuropietiška, finų, slaviška, germaniška, graikiška, lotyniška.

Pastaba: su kilme susiejamas kilmės aiškinimo tekstas, kuris pateikiamas prie vietovardžio.

 

V. Kilmė pagal kilmės šaltinius:

apeliatyvinė, asmenvardinė, vietovardinė.

Pastaba: su kilme susiejamas kilmės aiškinimo tekstas, kuris pateikiamas prie vietovardžio.

 

VI. Daryba:

pirminiai, daugiskaitiniai, galūnių vediniai, priesagų vediniai, priešdėlių vediniai, sudurtiniai, sudėtiniai.

Pastaba: su daryba susiejamas aiškinimo tekstas, kuris pateikiamas prie vietovardžio.

 

VII. Pirmojo paminėjimo istorijos šaltiniuose laikas

1. Pirmojo paminėjimo istorijos šaltiniuose metai (kai žinomi)

2. Pirmojo paminėjimo istorijos šaltiniuose amžius (kai žinomas)

 

VIII. Aprašomoji informacija

1. Vietovardžio (paprastai tik tarpukariu užrašyto žemėvardžio) užrašymo metai

2. Vietovardžio (paprastai tik tarpukariu užrašyto žemėvardžio) pateikėjas

2.1. Amžius

2.2. Profesija

3. Vietovardžio (paprastai tik tarpukariu užrašyto žemėvardžio) užrašytojas

3.1. Amžius

3.2. Profesija

 

Pateikiant informaciją apie vietovardžius ir geografinius objektus naudojami šie šaltiniai:

Kosminio vaizdo žemėlapio M 1:50000 vektorinių duomenų bazė („LTDBK50000 © Nacionalinė žemės tarnyba, 1996–2010 m.“);

Lietuvos teritorijos M1: 10000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė („Lietuvos teritorijos georeferencinis pagrindas © Nacionalinė žemės tarnyba, 2003–2010 m.“);

Lietuvos Respublikos M1: 10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis („ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM“);

Lietuvos Respublikos adresų registro grafiniai duomenys, apimantys gyvenamųjų vietovių sąlygines ribas, apskričių, savivaldybių, seniūnijų ribas valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje („© Lietuvos Respublikos adresų registras“);

Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių registras (© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos);

Lietuvos žemės vardyno anketos (1935–37 m.) (saugomos Lietuvių kalbos institute);

Pavardžių ir vietovardžių komisijos vietovardžių kartoteka ir gyvenamųjų vietų vardų bylos (1935–37 m.) (saugomos Lietuvių kalbos institute);

Vilniaus srities gyvenamųjų vietų vardų sąrašas (1940–45 m.) (saugomas Lietuvių kalbos institute).