Dabartinės lietuvių kalbos žodyno papildymai

aeròbika dkt. (1) sport. intensyvios mankštos pratimai pagal greitą muziką

afroamerikiẽtis, dkt. (2) juodaodis amerikietis, kilęs iš Afrikos

akci̇̀zas dkt. (2) ekon. netiesioginis prekybos mokestis būtinosioms prekėms

akròstichas dkt. (1) lit. eiliuoto kūrinio eilučių pirmosiomis raidėmis įrašytas vardas, žodis ar posakis

aligãtorius dkt. (1) zool. didžiulis panašus į krokodilą vandens roplys

alỹvuogė dkt. (1) valgomas alyvmedžio vaisius

anakárdis dkt. (1) nedidelis inksto pavidalo riešutas

analgètikas dkt. (1) skausmą malšinantis vaistas

angorà dkt. (2) švelni ilgaplaukių ožkų, triušių ar kačių vilna

animãcija dkt. (1) filmų kūrimo būdas, kai, filmuojant piešinių ar erdvinių figūrų seriją, išgaunami figūrų judesiai

animãtorius, dkt. (1) animacijos specialistas

anorèksija dkt. (1) med. liguistas nevalgumas

anorèktikas, dkt. (1) anoreksija sergantis žmogus

apkaltà dkt. (3b) polit. parlamentinė procedūra, taikoma aukščiausiems valstybės pareigūnams ar parlamento nariams, šiurkščiai pažeidusiems konstituciją, sulaužiusiems priesaiką ir pan.

aplinkósauga dkt. (1) aplinkos apsauga

aplinkósaugininkas, dkt. (1) aplinkosaugos specialistas ar darbuotojas

aplinkótvarka dkt. (1) sveikų ir patogių sąlygų žmonių veiklai ir poilsiui kūrimas gyvenvietėse

asorti̇̀ dkt. nkt. v. specialiai ar šiaip iš įvairių rūšių sudėtas mišinys

atmintùkas dkt. (2) puslaidininkinė laikmena skaitmeniniams duomenims perkelti iš vieno kompiuterio į kitą

audi̇̀tas dkt. (2) oficialus įmonės, organizacijos, bendrovės finansinės ir ūkinės veiklos patikrinimas

audi̇̀torius, dkt. (1) auditą atliekantis specialistas

áura dkt. (1) bioenergetinis laukas, supantis žmogaus kūną

ausinùkas dkt. (2) mažas nešiojamasis grotuvas su ausinėmis

automagistrãlė dkt. (2) autostrada

avokãdas dkt. (2) bot. atogrąžų medžio vaisius tamsiai žalia odele

báikeris, dkt. (1) motociklininkas, kuris laikosi tam tikros gyvensenos, stiliaus; rokeris

bakalaurántas, dkt. (1) asmuo, siekiantis įgyti bakalauro laipsnį

balsãdėžė dkt. (1) tam tikra dėžė, į kurią rinkėjai meta rinkimų biuletenius

balsãlapis dkt. (1) balsavimo biuletenis

bañglentė dkt. (1) aptaki lenta, kuria slystama nuo statėjančios bangos

bañglentininkas, dkt. (1) banglenčių sportu užsiimantis žmogus

bė́gtakis dkt. (1) treniruoklis bėgimo ar ėjimo pratimams daryti

beliãšas dkt. (2) pyragėlis su mėsos įdaru, valgomas karštas

ber̃nvakaris dkt. (1) vakarėlis, rengiamas būsimo jaunojo draugų savaitę prieš vestuves

biki̇̀nis dkt. (2) moteriškas maudymosi kostiumėlis iš mažai kūną pridengiančių kelnaičių ir siauros liemenėlės

biokùras dkt. (2) kuras, gaunamas iš organinių medžiagų

bohemà dkt. (2) meno elitas, gyvenantis laisvai, nesuvaržytas visuomenės normų ar taisyklių

bòulingas dkt. (1) viena iš kėglių žaidimo rūšių

brei̇̃kas dkt. (2) judrus, akrobatiškas šokis, kilęs iš Šiaurės Amerikos

brei̇̃keris, dkt. (1) breiko šokėjas

breñdis dkt. vns. (2) stiprus svaigusis gėrimas, gaminamas iš vyno ar vaisių sulčių

bri̇̀ dkt. v. nkt. minkštas prancūziškas karvių pieno sūris

brùkalas dkt. (3b) 1. kas brukama, primygtinai siūloma. 2. komp. nepageidaujami elektroninio pašto laiškai, paprastai siunčiami daugeliui adresatų

buli̇̀mija dkt. (1) med. liguistai padidėjęs alkio jausmas

buli̇̀mikas, dkt. (1) bulimija sergantis žmogus

celiuli̇̀tas dkt. (2) med. pakitęs kūno riebalinis audinys, dėl kurio oda tampa panaši į apelsino žievelę

cementuõtė dkt. (2) naujo kolektyvo − studentų grupės ar pan. susipažinimo renginys

charizmà dkt. (2) 1. individo ypatybės, išskiriančios jį iš kitų, gebėjimas įkvėpti visuotinį entuziazmą ir pritarimą. 2. iš Dievo gauta ypatinga malonė, pvz., galia numatyti ateitį, gydyti Kristaus vardu ar pan.

civi̇̀lis, bdv. (2) nesusijęs su kariuomene ar policija

cunãmis dkt. (2) milžiniškos vandenyno bangos, kylančios dėl stiprių povandeninių žemės drebėjimų

čiulpinùkas dkt. (2) čiulpiamas saldainis, ppr. ant pagaliuko

darbãlaukis dkt. (1) komp. monitoriaus ekrano erdvė su išdėliotomis piktogramomis, programomis ir pan.

daugiafuñkcis, bdv. (2), daugiafùnkcis, (1) turintis ar atliekantis daug funkcijų

daugiakultū̃ris, bdv. (2) apimantis daug kultūrų

daugiamandãtis, bdv. (2) kuriam skiriami keli mandatai

dažãsvydis dkt. (1) sport. komandinis sportinis žaidimas – kaukėtų žaidėjų šaudymasis iš pneumatinių ginklų kamuoliukais, pripildytais dažų

daži̇̀klis dkt. (2) medžiaga, naudojama dažyti

dekupãžas dkt. (2) dekoravimo popieriumi technika – įvairūs daiktai puošiami klijuojant popieriaus iškarpas ir padengiant juos laku

dėliõnė dkt. (2) žaidimas – paveikslas, kurį reikia sudėti iš daugelio atskirų dalių

delninùkas dkt. (2) komp. mažas baterijomis maitinamas asmeninis kompiuteris

delninùkė dkt. (2) nedidelė, ppr. puošni rankinė, nešiojama delne

dešrai̇̃nis dkt. (2) tarp perpjautos minkštos bandelės pusių įdėta karšta dešrelė

diãspora dkt. (1) 1. svetur gyvenanti tautos dalis. 2. kurios nors tikybos žmonių gyvenimas tarp kitatikių

diskomfòrtas dkt. (1) nepasitenkinimo, nemalonumo, nepatogumo būsena

dyzeli̇̀nas dkt. (2) dyzelinio variklio degalai

dosjė̃ dkt. m. nkt. medžiagos ar dokumentų rinkinys apie vieną asmenį, vieną faktą

dū̃zgės dkt. dgs. (2) dažniausiai oficialaus renginio tęsinys neoficialioje aplinkoje

džem̃peris dkt. (1) megztinis be apykaklės ir sąsagų, užsivelkamas per galvą

edukãcija dkt. (1) auklėjimas, lavinimas, švietimas

ekològiškas, ~a bdv. (1) 1. nekenkiantis gamtai. 2. pagamintas iš natūralių medžiagų

ekstranètas dkt. (2) komp. intraneto dalis, į kurią iš įmonės ar organizacijos išorės galima patekti tik turint prisijungimo kodą

èlfas, dkt. (1), el̃fas, (2) 1. senovės germanų mitologijoje – gera ar pikta dvasia. 2. senovės germanų mitologijoje – žmogeliukas, pasižymintis stebuklingais sugebėjimais

eli̇̀tinis, bdv. (2) priklausantis ar skirtas elitui

érkinis, bdv. (1) erkių sukeliamas

eufòrija dkt. (1) trumpai trunkantis labai stiprus laimės jausmas

fáilas dkt. (1) komp. 1. duomenų rinkinys, turintis vardą. 2. meniu grupė, kurioje yra failo atvėrimo ir įrašymo komandos

femini̇̀zmas dkt. (2) moterų judėjimas už lygias teises su vyrais

femini̇̀stas, dkt. (2) feminizmo šalininkas

fengšùi dkt. v. nkt. kinų harmoningos gyvensenos ir harmoningo būsto doktrina

fi̇̀rminis, bdv. (1) 1. pažymėtas gamintojo prekės ženklu. 2. priklausantis įmonei ir prekiaujantis jos produkcija. 3. geriausiai reprezentuojantis maitinimo įmonę

fòbija dkt. (1) liguista nepagrįsta baimė, apimanti žmogų tam tikrose situacijose

fotosèsija dkt. (1) tikslinis profesionalus (ppr. žmonių) fotografavimas

garsãjuostė dkt. (1) kasetė su magnetine juosta garsui įrašyti

gártraukis dkt. (1) virš viryklės tvirtinamas prietaisas garams, kylantiems gaminant maistą, sutraukti

gigabáitas dkt. (1) kompiuterio informacijos kiekio vienetas, lygus 1024 megabaitams

glaustinùkė dkt. (2) aptemptas moteriškas ar kūdikių liemenį dengiantis drabužis

grafi̇̀čiai dkt. dgs. (2) įrašai, ženklai ar piešiniai ant pastatų sienų

grafi̇̀tininkas, dkt. (1) grafičių piešėjas

grãžgarstė dkt. (1) bot. Viduržemio jūros regiono stipraus kvapo lapinė daržovė, ppr. vartojama žalia salotose

grojãraštis dkt. (1) muzikos kūrinių sąrašas, kuriame nurodyta, kuriuos įrašus ir kokia tvarka reikia groti

gruzdintùvė dkt. (2) aparatas, kuriame kepami riebaluose apsemti kulinarijos gaminiai

hipertèkstas dkt. (2) komp. kompiuterio tekstas, kuriame įvairūs duomenys susiejami nuorodomis

hiphòpas dkt. (2) muz. populiarios muzikos stilius su repo elementais

hi̇̀tas dkt. (2) populiari pramoginė daina ar melodija

holokáustas dkt. (1) 1. masinis Europos žydų žudymas 1933–1945 m., vykdytas nacistinės Vokietijos ir jos šalininkų kitose šalyse. 2. ant altoriaus gyva sudeginta auka, aukota senovės graikų ir žydų

inaugurãcija dkt. (1) 1. iškilmingas priėmimas į luomą, tarnybą, diplomo davimas. 2. paminklo atidengimas ar įstaigos atidarymas ir jų pašventinimas

indãplovė dkt. (1) mašina indams plauti

infrastruktūrà dkt. (2) įrenginiai ir įstaigos, reikalingi normaliai gamybinių ūkio šakų ir visuomenės veiklai

inovãcija dkt. (1) naujas dalykas

internáutas, dkt. (1) žmogus, kuris daug laiko praleidžia naršydamas po internetą

intranètas dkt. (2) komp. vidinis tinklas, naudojantis interneto protokolus duomenims persiųsti, galintis turėti ryšį su internetu

išparduotùvė dkt. (2) parduotuvė, kurioje prekės parduodamos su didelėmis nuolaidomis

javai̇̃niai dkt. dgs. (2) įvairių javų dribsniai su džiovintais vaisiais, kapotais riešutais ir kitais priedais

karaòkė, ~ės dkt. m. (2) pasilinksminimo forma – iš garsajuostės skamba populiarios dainos melodija, o neprofesionalus atlikėjas dainuoja jos žodžius

kašmỹras dkt. (2) plonas, stiprus vilnonis, kartais pusvilnonis audinys

kavãvirė dkt. (1) kavos virimo aparatas

kebãbas dkt. (2) kul. valgis iš keptos pjaustytos ar maltos mėsos gabaliukų su daržovėmis

kebãbinė dkt. (2) kioskas ar stacionari patalpa, kur prekiaujama kebabais

ki̇̀čas dkt. (2) menkos meninės vertės, neskoningas, dažnai sentimentalus kūrinys

kilobáitas dkt. (1) kompiuterio informacijos kiekio vienetas, lygus 1024 baitams

kòledžas dkt. (1) kai kuriose valstybėse – vidurinė arba aukštoji mokykla, ppr. įeinanti į universitetų sudėtį

kòmiksas dkt. (1) siužetinė pieštų paveikslėlių serija su trumpu tekstu po jais

kompiutèrija dkt. (1) kompiuterių mokslas ir technika

kompiùterininkas, dkt. (1) kompiuterių mėgėjas ar specialistas

kompiuterizúoti, ~úoja, ~ãvo vksm. 1. panaudoti kompiuterius, siekiant ką automatizuoti. 2. aprūpinti kompiuteriais, įrengti kur kompiuterius

kotèdžas dkt. (2) individualus dviaukštis gyvenamasis namas su žemės sklypu

kròksas dkt. (2) 1. batas, pagamintas iš panašios į gumą medžiagos. 2. dgs. tokių batų pora

lai̇̃kmatis dkt. (1) prietaisas ar įtaisas, tiksliai matuojantis laiką ir duodantis signalą praėjus nustatytam laikui

lankstinùkas dkt. (2) viename popieriaus lape išspausdintas ir sulankstytas, bet nesusegtas leidinys

lazãnija dkt. (1) kul. itališkas patiekalas – makaronų tešlos lakštai, pertepti malta mėsa, sūriu ir pomidorų padažu

lenkakal̃bis, bdv. (2) kalbantis lenkų kalba

lenkakal̃bis, dkt. (2) lenkiškai kalbantis žmogus

lieknė́ti, ~ė́ja, ~ė́jo vksm. darytis lieknam, lieknesniam

logi̇̀stika dkt. (1) aprūpinimas medžiagomis ir įrenginiais, jų tiekimas

logi̇̀stas, dkt. (2) logistikos specialistas

logoti̇̀pas dkt. (2) įmonės, gaminio markės grafinis ženklas

megabáitas dkt. (1) kompiuterio informacijos kiekio vienetas, lygus 1024 kilobaitams

mentalitètas dkt. (2) protavimo pobūdis, lygis

mėsai̇̃nis dkt. (2) kul. tarp perpjautos minkštos bandelės pusių įdėtas plonas maltos mėsos pjausnys, valgomas karštas

metadònas dkt. (2) narkotinis vaistas, vartojamas narkomanams gydyti

mocarelà dkt. (2) minkštas itališkas buivolių ar karvių pieno sūris

moksliùkas, dkt. (2) šnek. gerai besimokantis moksleivis, studentas

motyvãcija dkt. (1) tam tikro elgesio, veiklos paskatos, motyvų veikti turėjimas

muliãžas dkt. (2) tiksli gyvūno, augalo, kokio nors daikto kopija

naršỹklė dkt. (2) komp. kompiuterinė programa, naudojama informacijos ppr. internete peržiūrai

nauji̇́enlaiškis dkt. (1) informacinis biuletenis

nektari̇̀nas dkt. (2) persiko atmaina lygia odele

nelegãlas, dkt. (2) šnek. 1. nelegaliai atvykęs kitos valstybės gyventojas. 2. žmogus, kuris ką daro ne pagal įstatymus, nelegaliai

nešỹnė dkt. (2) medžiaginė sėdynė ar krepšys kūdikiams nešioti

nudi̇̀zmas dkt. (2) nuogumo propagavimas

nudi̇̀stas, dkt. (2) žmogus, kuris praktikuoja nudizmą

núotekos dkt. dgs. (1) įvairiomis priemaišomis užteršti buities, pramonės, žemės ūkio, lietaus ir polaidžio vandenys

panikúoti, ~úoja, ~ãvo vksm. pulti į paniką

pánkas, dkt. (1) vienas iš jaunuolių, kurie XX a. 8–9 dešimtmetyje savo priešinimąsi tradicinėms visuomenės gyvenimo normoms išreiškė šokiruojančia apranga ir šukuosena, įžūliu elgesiu, agresyvia muzika

pankúoti, ~úoja, ~ãvo vksm. elgtis, dėvėti ir pan. taip, kaip būdinga pankams

paparãcas, dkt. (2) šnek. fotografas, kuris persekioja garsenybes, norėdamas jas nufotografuoti

paracetamòlis dkt. (2) vaistas, malšinantis skausmą, slopinantis karščiavimą

paraspar̃nininkas, dkt. (1) parasparnių sportu užsiimantis žmogus

paraspar̃nis dkt. (2) į skraidyklę ir parašiutą panašus skraidymo prietaisas

paroli̇̀mpinis, bdv. (1) susijęs su neįgaliųjų sportu

paspirtùkas dkt. (2) lengva transporto priemonė su dviem ratukais, kuria važiuojama pasispiriant viena koja

picèrija dkt. (1) maitinimo įmonė, kurioje ppr. kepamos ir patiekiamos picos

piligrimỹstė dkt. (2) kelionė į šventąją vietą

pistãcija dkt. (1) nedidelis valgomas riešutas žalsvu branduoliu

plaki̇̀klis dkt. (2) virtuvės prietaisas įvairiems maisto produktams išplakti ar išmaišyti

plovi̇̀klis dkt. (2) skystis indams, automobiliams ir pan. plauti

pòdiumas dkt. (1) pakyla dizainerių drabužių kolekcijoms demonstruoti

posti̇̀lė dkt. (2) pamokslų rinkinys Biblijos temomis

prausi̇̀klis dkt. (2) prausiamoji priemonė – muilas, dušo želė, šampūnas ir pan.

programi̇̀šius, dkt. (2) programavimo aistruolis

rañkinė dkt. (1) nedidelis krepšys piniginei, raktams, užrašų knygutei, rašikliams ir kt. nešiotis

rei̇̃tingas dkt. (1) 1. populiarumo rodiklis, vertės nustatymas. 2. sportinių rezultatų įvertinimas klasifikaciniame sporto šakos sąraše

reketúoti, ~úoja, ~ãvo vksm. grasinant smurtu ar šantažuojant versti mokėti išpirką ar duoklę

rèkviem dkt. v. nkt. vokalinės instrumentinės muzikos kūrinys mirusiems atminti

religijótyra dkt. (1) mokslas, tiriantis religijas kaip socia­linius, kultūrinius reiškinius

religijótyrininkas, dkt. (1) religijotyros specialistas

rèpas dkt. (2) muz. šokių muzikos stilius, kuriam būdingas greitai sakomas ar pusiau dainuojamas tekstas

rèperis, dkt. (1) 1. repo muzikantas. 2. repo muzikos mėgėjas

repúoti, ~úoja, ~ãvo vksm. atlikti repo muziką

rezideñtas, dkt. (2) žmogus, studijuojantis rezidentūroje

rezidentūrà dkt. (2) podiplominės aukštojo medicinos mokslo studijos

riẽdis dkt. (2) elektrinė dviratė transporto priemonė, kuria važiuojama stovint

riedùtininkas, dkt. (1) žmogus, kuris važinėjasi riedučiais

rinkmenà dkt. (3b) failas

rinkódara dkt. (1) įmonių veiklos organizavimo ir valdymo sistema

ròkeris, dkt. (1) 1. motociklininkas, kuris laikosi tam tikros gyvensenos, stiliaus; baikeris. 2. roko muzikantas. 3. roko muzikos mėgėjas

ròmai dkt. dgs. (2) čigonai

ròmas, dkt. (2) romų tautos žmogus

rusakal̃bis, bdv. (2) kalbantis rusų kalba

rusakal̃bis, dkt. (2) rusiškai kalbantis žmogus

saitýnas dkt. (1) komp. interneto dalis – pasaulinis nuorodomis susietos informacijos tinklas

saldi̇̀klis dkt. (2) medžiaga, naudojama kam nors saldinti

saũskelnės dkt. dgs. (1) vienkartinis, neperšlampamas kelnaičių pavidalo drabužis kūdikiams ar sunkiems ligoniams

savanorỹstė dkt. (2) buvimas savanoriu

sė́dmaišis dkt. (1) didelis maišas, pripildytas gumos rutuliukų, ppr. vaikams ar jaunimui sėdėti

seriãlas dkt. (2) vienos tematikos kelių dalių televizijos filmas, sukurtas tų pačių autorių ir aktorių

sertifikúoti, ~úoja, ~ãvo vksm. nustatyti ir patvirtinti kokybę, rodiklius ar tikimą

siauri̇̀kės dkt. (2) moteriškos apatinės kelnaitės su labai siaura užpakaline dalimi

signatãras, dkt. (2) 1. m. šalis, pasirašiusi arba pasirašanti kokią nors tarptautinę sutartį. 2. asmuo, savo parašu patvirtinęs kokį nors svarbų dokumentą, deklaraciją

sintezãtorius dkt. (1) elektroninis, ppr. klavišinis muzikos instrumentas, imituojantis įvairių muzikos instrumentų garsus bei kuriantis naujus

skaičiuõklė dkt. (2) komp. kompiuterinė programa, naudojama skaitmeniniams duomenims apdoroti elektroninėse lentelėse

skaitỹklė dkt. (2) elektroninis įrenginys, skirtas elektroninėms knygoms skaityti

skai̇̃tmeninti, ~ina, ~ino paversti materialų vaizdinį, garsinį ar tekstinį objektą skaitmeniniu

skalbỹklė dkt. (2) skalbimo mašina

skenúoti, ~úoja, ~ãvo vksm. skeneriu automatiškai atpažinti ir perkelti į kompiuterį ar pan. tekstą, vaizdą

skèneris dkt. (1) komp. įrenginys, nuskaitantis pateiktą tekstą ar vaizdą ir jį perduodantis kompiuteriui

skrajùtė dkt. (2) reklaminis, informacinis lapelis

skrudintùvas dkt. (2) elektrinis prietaisas plonoms duonos riekelėms skrudinti

skustagal̃vis, dkt. (2) 1. žmogus plikai skusta galva ar labai trumpais plaukais. 2. vienas iš tam tikros žmonių grupės šalininkų, kuriuos vienija išvaizda (plikai skustos galvos ar labai trumpi plaukai, apranga) ir agresyvus elgesys

smigi̇̀nis dkt. (2) taiklumo žaidimas – strėlyčių mėtymas į taikinį

sniẽglentė dkt. (1) slidė, ant kurios stovima abiem kojomis, skirta leistis sniego trasa

sniẽglentininkas, dkt. (1) snieglente šliuožiantis žmogus

soliãriumas dkt. (1) dirbtinės saulės vonia; patalpa, kurioje yra tokia vonia

spausdintùvas dkt. (2) išorinis kompiuterio įrenginys duomenims popieriuje spausdinti

spinduliuõtė dkt. (2) fiz. elektromagnetinės bangos arba dalelės, sklindančios bet kurioje terpėje

sulčiãspaudė dkt. (1) prietaisas sultims spausti

sūrai̇̃nis dkt. (2) kul. tarp perpjautos minkštos bandelės pusių įdėtas plonas maltos mėsos pjausnys su sūriu, valgomas karštas

sùšis dkt. (2) kul. japonų patiekalas iš žalios arba tik šiek tiek apvirtos žuvies ir ryžių

šáltkrepšis dkt. (1) šaldomasis krepšys

šaukti̇̀nis, dkt. (2) į būtinąją karinę tarnybą šaukiamas jaunuolis

šiẽnligė dkt. (1) alerginė sezoninė sloga, kuria susergama nuo kai kurių augalų žiedadulkių

šiukšliãdėžė dkt. (1) dėžė šiukšlėms mesti

šonãslydis dkt. (1) sport. automobilių sporto šaka − kontroliuojamasis sportinis slydimas

šonãslydininkas, dkt. (1) šonaslydžio sportininkas

šòrtai dkt. (1) trumpos kelnės iki kelių ar virš kelių

šviesolaidi̇̀nis, bdv. (2) susijęs su šviesolaidžiu

šviesólaidis dkt. (1) fiz. stiklo ar polimero gija, kuria kaip terpe perduodama šviesos spinduliuotė

taikdarỹs, ~ė̃ dkt. (3b) 1. kas daro taiką, sutaiko. 2. kas palaiko taiką karo konfliktų, etninių neramumų zonose

tampỹklė dkt. (2) tampomasis sporto prietaisas rankų, krūtinės ir nugaros raumenims mankštinti

tam̃prės dkt. dgs. (2) aptemptos moteriškos megztos arba siūtos iš tampraus audinio kelnės

technomùzika dkt. (1) muz. šokių muzikos rūšis, pasižyminti ypač greitu tempu

tekstýnas dkt. (1) tekstų visuma

tinklãlapis dkt. (1) žiniatinklio dokumentas, puslapis

tinklãraštis dkt. (1) interneto dienoraštis, kuriame žmogus ar bendraminčių grupė skelbia savo idėjas, publikuoja nuotraukas ir pan.

tinklãraštininkas, dkt. (1) tinklaraščio autorius

tri̇̀leris dkt. (1) filmas, pjesė, knyga, kurių siužetas kupinas įtampos, paslapties, siaubo

tvarkỹklė dkt. (2) komp. programa, valdanti kompiuterio ir išorinių įrenginių veikimą

užraši̇̀nė dkt. (2) knygelė ar elektroninio prietaiso dalis, kur užsirašoma ir tvarkoma informacija

vaikštỹnė dkt. (2) 1. rėmas su rateliais ar kojelėmis, padedantis vaikui vaikščioti. 2. metalinis rėmas su guminėmis movomis ant kojų galų, padedantis neįgaliems ir seniems žmonėms vaikščioti

vertỹklė dkt. (2) komp. kompiuterinė programa, verčianti tekstą iš vienos kalbos į kitą

vienmandãtis, bdv. (2) kuriam skiriamas vienas mandatas

žaliàsis, žalióji dkt. (kilnojamasis kirčiavimas) žaliųjų judėjimo dalyvis

žali̇́eji dkt. dgs. (kilnojamasis kirčiavimas) tarptautinis nevyriausybinis judėjimas, kuris rūpinasi aplinkos apsauga ir visuomenės ekologiniu švietimu

žemagriñdis, ~ė bdv. (2) žemomis grindimis

žiniãsklaidininkas, dkt. (1) žiniasklaidos darbuotojas

žoliãpjovė dkt. (1) mašina vejai, žolei pjauti

žuvai̇̃nis dkt. (2) kul. tarp perpjautos minkštos bandelės pusių įdėtas plonas maltos žuvies įdaras, valgomas karštas

Danutė Liutkevičienė

Sudaryta iš rengiamo „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“