agr.    agronomija anat.    anatomija archit .   architektūra asm.    asmuo, asmeninis astr.    astronomija aukšt.    aukštaičių av.   aviacija b.    bendroji giminė bažn.    bažnytinis bdv.    būdvardis   beasm.    beasmenė vartosena biol.   biologija bot.    botanika ...