Dabartinės lietuvių kalbos žodyno ženklai

~   ženklas (tildė) vietoje praleidžiamos bendrosios žodžių dalies

∆   ženklas, dedamas prieš aiškinamus sudėtinius terminus bei sudėtinius pavadinimus

◊   ženklas, dedamas prieš frazeologinius junginius

→   padarytas iš (ko), sietinas su (kuo)

‖    ženklas, dedamas bendrajai žodžių daliai atskirti, taip pat prieš sutrumpinimus prk. ir sngr.

<   kilęs iš (ko)