Lotynų-lietuvių kalbų žodynas

Kazimieras Kuzavinis

Lotynų-lietuvių kalbų žodynas

Šio skaitmeninio leidinio pagrindu buvo imta knyga: Kazimieras Kuzavinis. Lotynų–lietuvių kalbų žodynas. Dictionarium Latino–Lituanicum. 2-asis patikslintas ir papildytas leidimas. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. Šiuo metu tai yra didžiausias lotynų kalbos žodynas lietuvių kalba.

Šiam skaitmeniniam leidiniui žodyną peržiūrėjo ir pastebėtas klaidas pataisė Mindaugas Strockis, Petras Skirmantas ir Marius Tverijonas.