Nuotolinis lietuvių kalbos mokymas

Lietuvos edukologijos universitetas sukūrė Lietuvių kalbos pradedantiesiems nuotolinio mokymo modulį ir Lietuvių kalbos paveikslėlių žodyną.
 
Lietuvių kalbos pradedantiesiems nuotolinio mokymo modulis yra skirtas pradedantiesiems. Rengėjai tikisi, kad ši priemonė padės norintiems išmokti lietuvių kalbą formuoti lietuvių kalbos komunikacinę kompetenciją Lietuvos sociokultūriniame kontekste.
Modulį sudaro 10 pagrindinių socialinių temų, būtinų kasdieniniam gyvenimui. Pamokoms parinkti autentiški tekstai su autentiška vaizdo medžiaga, sudarytos pratybos (tiek kalbėjimo, tiek kalbos vartojimo pratimai), žodynas, gramatika.
 
 
Lietuvių kalbos paveikslėlių žodynas yra skirtas visiems, norintiems mokytis lietuviškai. Žodynu gali naudotis ir pradedantieji, ir jau pramokę kalbą, tiek suaugę, tiek vaikai. Taigi Paveikslėlių žodynas padės ugdyti besimokančiojo leksikos kompetencijas – padės sėkmingiau komunikuoti, susidoroti su paprastomis komunikacinėmis situacijomis.
Paveikslėlių žodynas apima 10 temų. Kiekvienai temai sukurti kontekstiniai pratimai, padėsiantys žaismingai mokytis lietuvių kalbą.
 
Nuotolinio mokymo priemones rasite adresu http://mokymai.lki.lt