Prašome palaukti
Pradžia

tas

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas

tàs
, tà
parod.
įv.
1.
nurodo objektą, apie kurį kalbama:
Prašyk tõ žmogaus. Tasai̇̃ medis gerai auga. Kaip tau tóji mergina patinka? Tiẽ metai buvo sunkūs. Tàs reikalas kitaip baigtis negalėjo
.
2.
atstoja jau minėtą objektą:
Tàs neiškentęs atrėžė. Lengvai tau tàs nepraeis. Ji ėmė verkti, bet tàs nieko nepadėjo. Tõ buvo galima tikėtis. Tám visi pritarė. Tai̇̃ manęs neliečia. Kas tau tai̇̃ sakė?
3.
atliepiamasis sudėtinio prijungiamojo sakinio žodis, kai jungiamuoju žodžiu vartojamas kas, kuris, katras:
Kas ieško, tàs randa. Ką suvalgo, tą̃ išvemia. Kieno galia, tõ ir valia. Ar tu esi tàs, kuris turi ateiti?
4.
pažymi, kad kalbama apie žinomą objektą:
Parnešė tà mergaitė tám tėvui tą̃ kiaušinį. Negali prisitaikyti prie tų̃ traktorių – vis užimti ir užimti. Keistas tàs žmogaus gyvenimas
.
5.
pabrėžia kalbamąjį objektą:
Ko tà jaunystė nesapnuoja! Ne tiek tõs naudos, kiek tõs bėdos. O tõs avižos – kaip jūra
.
6.
sumenkina kalbamąjį objektą:
Kur kiši tą̃ savo nosį! Ak, tų̃ vaikų nedorumas, tõ rėkimo nė apsiklausyti negali. Eik su tai̇̃s savo skarmalais!
7.
rodo, kad žodis vartojamas perkeltine reikšme:
Tõs raganos iš tolo nenoriu matyti
.
8.
kaip daiktavardį pateikia kurį kitą žodį:
Tàs tavo „rytoj“ man labai nepatinka. Nebūk kaip tàs „kvy-kvy“
.
9.
suteikia tikrumo nelabai įprastai sąvokai ar žodžiui:
Kaip jums sekasi su tai̇̃s kombainais? Sugrįžo iš tõ posėdžio