Palyginimų žodyno pažymos

brš – bažnytiniai raštai.

d. – dainos žodis, posakis ar sakinys.

dz – dzūkų.

iron. – ironiškas, ironiškai.

juok. – sakoma juokais, juokaujant.

menk. – menkinamai, menkinamasis.

orig. – originale.

p. – puslapis.

pl. – pluralis, daugiskaita; tik daugiskaita vartojamas, daugiskaitinis.

ppr. – paprastai.

prk. – perkeltine reikšme.

prš – buv. Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto mažiau žinomų raštų, kur nenurodomas smulkiau šaltinis, ar naujesnių laikraščių sakinys.

ps. – pasaka.

rš – vertimų, laikraščių, žurnalų ir raštų sakinys ar posakis, kai nenurodomas autorius.

srš – senieji raštai (sakiniai, paimti iš senųjų mažiau žinomų autorių ar knygų be antraščių).

suv. – suvalkiečių (aukštaičių vakariečių pietiečių, kai smulkiau nežinoma vieta).

vlg. – vulgarizmas, vulgariai.

ž. – žemaičių.