Apie palyginimų žodyną

Palyginimų žodynas / Klementina Vosylytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, XXIV, 619 p., ISBN 978-609-411-110-5; elektroninis variantas, 2015, ISBN 978-609-411-155-6. – lkiis.lki.lt

Knygos rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos  2006–2015 m. programos lėšų.

 

PRATARMĖ

Palyginimas yra stilistinė priemonė vienam daiktui ar reiškiniui sugretinti ar palyginti su kitu, norint pabrėžti, išskirti, išryškinti ar patikslinti kurį nors bruožą ar požymį. Vieni palyginimai yra leksiškai laisvi, situaciniai, kiti – pastovūs, tradiciniai, vartojami kaip nusistovėjusios, įprastinės kalbos priemonės.

Pastovieji palyginimai visada turi tam tikrų ekspresinių bei emocinių atspalvių. Jais vaizdingai charakterizuojami veiksmai, būsenos ar ypatybės. Ypač ekspresyvūs ir vaizdingi neigiamo vertinimo pastovieji palyginimai, kurių yra kur kas daugiau negu teigiamo vertinimo.

Dauguma pastoviųjų palyginimų yra senos kilmės. Juose gausu mitinių ir religinių vaizdinių, žmonių gyvenimo, buities papročių, visuomeninės aplinkos bei tarpusavio santykių ir įvairių kitų praeities gyvenimo bei pasaulėžiūros atspindžių. Šiuose palyginimuose nesunku įžvelgti žmonių pastabumą, kūrybiškumą, fantazijos lakumą, mąstymo asociatyvumą, savitą interpretaciją. Kai kuriuose jų atsispindi prieštaringa gyvenimo samprata, ironiškas ar neigiamas požiūris į tam tikras socialines grupes, kitos tautybės, tarmės, religijos ar šiaip kuo išsiskiriančius iš kitų žmones. Nors palyginimuose minimos realijos dabar paprastai nebėra aktualios, tačiau dauguma pastoviųjų palyginimų iš šnekamosios kalbos kaip meniniai įvaizdžiai neišnyko. Dabartiniu metu jie vartojami stilistiniais sumetimais kaip labai vaizdinga ir ekspresyvi raiškos priemonė.

Pirmasis palyginimų žodynas išėjo bemaž prieš trisdešimt metų (Lietuvių kalbos palyginimų žodynas. Sudarė K. B. Vosylytė. Vilnius: Mokslas, 1985), tad per tą laiką susikaupė daug naujų duomenų. Kad palyginimai kaip svarbi kalbos vaizdingumo priemonė būtų prieinama plačiajai visuomenei, ryžtasi parengti naują „Palyginimų žodyną“. Jame pateikiami palyginimai, surinkti iš „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos ir I–XX tomų, tarminių žodynų, iš „Kupiškėnų žodyno“ kartotekos, iš smulkiosios tautosakos spausdintų ir rankraštinių rinkinių, iš atskirais leidiniais, „Kalbos kultūroje“ ir kitur paskelbtų frazeologizmų, iš gyvosios kalbos, lietuvių literatūros klasikų raštų ir kitų rašytojų kūrinių. Žodynas turėtų praversti visiems, kam rūpi kalbos raiškos priemonės, stiliaus vaizdingumas, kalbos įtaigumas ir glaustumas.


Palyginimų žodynas