Skaitmeninė Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka

Skaitmeninė Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. – lkiis.lki.lt  

Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“ tomų parašyta panaudojus apie 4,5 mln. kortelių. Atskirą „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekų fondo dalį sudaro Papildymų kartoteka. Pagal apytikrius skaičiavimus, ją sudaro apie 0,7 milijono kortelių. Į ją įeina žodžiai, užrašyti jau iš spaudos išėjus atitinkamų raidžių „Lietuvių kalbos žodyno“ tomams.

Pagal programą „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ sukurtos „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos“ (LKIIS) duomenų bazėje šiuo metu viešai prieinama didžioji dalis šios kartotekos duomenų, t. y. A-N, P-S, T-Z raidžių žodžių užrašymai: galima rasti duomenų apie Žodyno šaltinius, žodžių rinkėjus, pateikėjus, žodžių užrašymo vietas ir kt. 

Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartotekos kortelių vaizdus skenavo Anželika Gaidienė, Vilija Lukševičienė, Rita Mikelionytė, Greta Stakaitė, Danutė Stakienė, Nijolė Vinikaitė, kortelių duomenis [bazėje] pildė Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Birutė Gudelienė, Rita Mikelionytė, Gertrūda Naktinienė, Ritutė Petrokienė, Vilija Ragaišienė, Vilija Sakalauskienė, Gintarė Šeškevičiūtė, Zita Šimėnaitė, Jolita Urbanavičienė. 

Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą kūrė: Aurimas Savickas, Skirmantas Šermukšnis, Sigitas Šernius, Paulius Šiurys, Karolis Tarasaitis.