Bendra informacija

Lietuvių pavardžių duomenų bazės pagrindas – Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius: Mokslas, 1985, T. 1; 1989, T. 2. (ats. red. A. Vanagas, autoriai A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė), toliau – LPŽ.

Bazėje abėcėlės tvarka pateikiamos beveik visos dabartinės Lietuvos gyventojų pavardės, išskyrus tik tas, kurios nei funkcija, nei lingvistiškai nėra įaugusios į lietuvių pavardžių sistemą. Be to, įtraukta ir keletas lietuviškos kilmės pavardžių, nesančių LPŽ. Jos pažymėtos sutrumpinimu (nj.). Po pavardės pateikiamas jos paplitimas ir dažnumas. Kadangi dauguma lietuvių pavardžių susiformavo ir buvo juridiškai įteisintos iki bendrinės kalbos susidarymo, tai daugelis jų bazėje pateikiamos nesunormintos, t. y. tarmiškos ar turinčios kitokių neatitikimų palyginti su bendrine kalba. Kiekvienos pavardės straipsnio pabaigoje pateikiama pastabų apie galimą jos kilmę: daugiausia nurodomi LPŽ esantys etimologiniai pastebėjimai, tačiau kai kada atskirai pridedama ir kitokių kilmės hipotezių, kurios žymimos ženklu ♦.

Didžiausia pavardžių dalis iš gyvosios kalbos surinkta tarpukariu, todėl bazės duomenys atspindi natūraliai susiformavusią ir vėlesnių ekstralingvistinių veiksnių dar žymiau nepaliestą dabartinių lietuvių pavardžių sistemą. Be to, bazėje, palyginti su LPŽ, padaryta dar keletas pakeitimų:

a) pavardžių paplitimo (lokalizacijos) sutrumpinimas Kps (buv. Kapsùkas) pakeistas į Mrj (Marijámpolė);

b) gyvenamųjų vietų vardų sutrumpinimų sąraše pakoreguoti kai kurių gyvenamųjų vietų administracinės priklausomybės duomenys atsižvelgiant į dabartinę situaciją;

c) ištaisytos pastebėtos korektūros klaidos;

d) pratarmėje nepateikiami šių dienų realijų neatitinkantys duomenys (Lietuvių kalbos instituto adresas ir kt.);

e) literatūros sąrašo pabaigoje pridėtos kelios naujos publikacijos, kuriomis remiamasi pateikiant papildomų pastabų dėl pavardžių kilmės;

f) Kitų sutrumpinimų sąrašo pabaigoje pridėti sutrumpinimai nj. (nauja, LPŽ nesanti, pavardė) ir sav. (savivaldybė).

Duomenų bazę sukūrė Vikis Satkevičius.

LPŽ tekstus į skaitmeninę terpę perkėlė ir korektūrą skaitė: Neda Kostkienė, Danutė Stakienė, Nijolė Vinikaitė.

Elektroninio pavidalo korektūrą skaitė: Veronika Adamonytė, Laimutis Bilkis, Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė, Dalia Sviderskienė, Dovilė Tamulaitienė.

Papildomas pastabas dėl pavardžių kilmės pateikė Laimutis Bilkis.