Kiti sutrumpinimai

at. – ateivis (пришелец, Ankömmling)

avd. – asmenvardis (антропоним, Anthroponym)

azerb. – azerbaidžaniečių (азербайджaнcкий, aserbaidshanisch)

brus. – baltarusių (белорусский, belorussisch)

bulg. – bulgarų (болгарский, bulgarisch)

čig. – čigonas (цыган, Zigeuner)

čiuv. – čiuvašų (чувашский, tschuwaschisch)

čk. – čekų (чешский, tschechisch)

dial. – dialektizmas (делектизм, mundartlich)

dok. – dokumentų, iš dokumentų (документальный, по документам, dokumentarisch)

dv. – buvęs dvaras (бывшее имение, Landgut)

ež. – ežeras (озеро, der See)

fem. – moteriškas asmenvardis (женскиь антропоним, Femininum)

gen. – genityvas (родительный, падеж, Genitiv)

got. – gotų (готский, gotisch)

gr. – graikų (греческий, griechisch)

grv. – griovys (ров, Graben)

hebr. – hebrajų (гебрайский, hebraіsch)

huс. – huculų (гуцульский, huzulisch)

k. – kaimas (деревня, Dorf)

kaz. – kazachu (казахский, kasachisch)

kirg. – kirgizų (киргизский, kirgisisch)

l.laukas (поле, Feld)

lat. – latvių, latvis (латышский, латыш, lettisch, Letten)

lenk. – lenku (польский, polnisch)

liet. – lietuvių (литовский, litauisch)

ik. – literatūrinė kalba (литературный язык, Literatursprache)

masc. – vyriškas asmenvardis (мужской антропоним, Maskulinum)

mažyb. – mažybinė ~lytis (уменьшительная форма, Deminutivum)

metr. – metrikuose, t. y. gimimo liudijime (в метрическом свидетельстве, im Geburtsschein)

mhd. – vokiečių vidurio aukštaičių (средневерхненемецкий, mittelhochdeutsch)

mst. – miestas (город, Stadt)

mstl. – miestelis (местечко, kleine Stadt)

nd. – vokiečių žemaičių (нижненемецкий, niederdeutsch)

of. – oficialus, oficialiai (официальный, официально, offiziell)

pan. – panašiai (похожий, ähnlich)

plg. – palygink (сравни, vergleichen)

pranc. – prancūzų (французский, französisch)

prv.– pravardė (кличка, Beiname)

pvd. – pavardė (фамилия, Familienname)

r. – rajonas (район. Gegend)

rš. – raštu, iš raštų paimtas (письменный, schriftlich)

rus. – rusų (русский, russisch)

suf. – sufiksas (суффикс, Suffix)

šv. – švedų (шведский, schwedisch)

t. – taria, tarmiškai, tarmybė (произносится, в диалектном произношении, mundartlich)

tiurk. – tiurkų (тюркский, türkisch)

tot. – totorių, totorius (татарский, татарин, tatarisch, Tatar)

tvv. – tėvavardis (отчество, Pathronym)

ukr. – ukrainų (украинский, ukrainisch)

up. – upė (река, Fluß)

vend. – vendų (вендский, vendisch)

vengr. – vengrų (венгерский, ungarisch )

vls. – valsčius (волость, Amtsbezirk)

vok. – vokiečių (немецкий, deutsch)

vv. – vietovardis (топоним, Тороnym)

žyd. – žydų (еврейский, jüdisch)

žm. vad. – žmonės vadina (в произношении местного населения, mundartlich)

žr. – žiūrėk (смотри, sehen)

 

nj. – nauja, LPŽ nesanti, pavardė

sav. – savivaldybė

◊ – naujas, LPŽ nesantis, kilmės aiškinimas