Sinonimų žodyno sutrumpinimai

b. – bendroji giminė

bažn. – bažnytinis žodis

bdv. – būdvardis

dgs. – daugiskaita

dkt. – daiktavardis

dll. – dalelytė

džn. – dažninis (kartotinis) veiksmažodis

euf. – eufemizmas

fam. – familiarus, familiariai

flk. – folkloras, folkloro žodis

hibr. – hibridas

iron. – ironiškas, ironiškai

įst. – įstangos kartotinis veiksmažodis

išt. – ištiktukas

įterpt. – įterptinis žodis

įv. – įvardis

jng. – jungtukas

jst. – jaustukas

juok. – juokiamasis, pajuokiamasis žodis

knyg. – knyginis žodis

m. – moteriškoji giminė

malon. – maloninis

menk. – menkinamasis

mit. – mitologija

modal. – modalinis žodis

mom. – momentinis (akimirkos) veiksmažodis

mžb. – mažybinis kartotinis veiksmažodis

niek. – niekinamasis

nkt. – nekaitomas žodis

ntk. – neteiktinas bendrinei kalbai

pgrb. – pagarbiai

Plg. – palygink

poet. – poetizmas

ppr. – paprastai

prk. – perkeltine reikšme

prl. – prielinksnis

prš. – priešingos reikšmės žodis

prv. – prieveiksmis

prž. – priežastinis veiksmažodis

psn. – pasenęs žodis

ret. – retai vartojamas žodis

sktv. – skaitvardis

slp. – silpniau, susilpnintai

spec. – specialus žodis

stp. – stipriau, sustiprintai

sv. – svetimybė

šnek. – šnekamosios kalbos žodis

tarm. – tarminis

v. – vyriškoji giminė

vaik. – vaikų kalbos žodis

vert. – vertinys

vns. – vienaskaita

vulg. – vulgarizmas, vulgariai

žr. – žiūrėk

 

→  – žiūrėk

ǁ – ženklas, dedamas prieš nutolusios reikšmės žodžius

^ – ženklas, dedamas prieš frazeologinius junginius