1. judėjimas 1.1. slinkimas 1.1.1. vykimas, tempimas, stūmimas 1.1.1.1. greitumas, greitėjimas, greitinimas, lenktyniavimas 1.1.1.2. lėtumas, lėtėjimas, lėtinimas 1.1.2. žingsniavimas 1.1.2.1. ėjimas, žygiavimas, stypinimas, keverzojimas, skėtriojimas, krypavimas, tūpčiojimas, šlitinėjimas, bastymasis, klajojimas, dausiojimas (be atodairos), trepsėjimas, klumbavimas (su klumpėmis), bridimas, žliugsėjimas (šlapiomis kojomis), klampojimas, baladojimasis,...