Web turinio atvaizdavimas

Lietuvos vietovardžių geoinformacinėje duomenų bazėje pateikiama kalbinė informacija apie visus iš gyvosios kalbos, t. y. iš vietinių gyventojų, užrašytus vietovardžius ir geografinė informacija apie jais įvardijamus geografinius objektus.

Išsami struktūra

 

Pateikiant informaciją apie vietovardžius ir geografinius objektus naudojami šie šaltiniai:

Kosminio vaizdo žemėlapio M 1:50000 vektorinių duomenų bazė („LTDBK50000 © Nacionalinė žemės tarnyba, 1996–2010 m.“);

Lietuvos teritorijos M1: 10000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė („Lietuvos teritorijos georeferencinis pagrindas © Nacionalinė žemės tarnyba, 2003–2010 m.“);

Lietuvos Respublikos M1: 10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis („ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM“);

Lietuvos Respublikos adresų registro grafiniai duomenys, apimantys gyvenamųjų vietovių sąlygines ribas, apskričių, savivaldybių, seniūnijų ribas valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje („© Lietuvos Respublikos adresų registras“);

Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių registras (© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos);

Lietuvos žemės vardyno anketos (1935–37 m.) (saugomos Lietuvių kalbos institute);

Pavardžių ir vietovardžių komisijos vietovardžių kartoteka ir gyvenamųjų vietų vardų bylos (1935–37 m.) (saugomos Lietuvių kalbos institute);

Vilniaus srities gyvenamųjų vietų vardų sąrašas (1940–45 m.) (saugomas Lietuvių kalbos institute).