Vilniaus srities gyvenamųjų vietų vardų sąrašas

Į Žemės vardyno anketas ir gyvenamųjų vietų vardų bylas nepateko dauguma lenkų okupuotos Pietryčių Lietuvos vietovardžių. Juos imta rinkti ir tvarkyti vėliau, kai vadinamasis Vilniaus kraštas buvo grąžintas Lietuvai. Lituanistikos institutas, rūpindamasis lietuviškųjų vietovardžių išsaugojimu šioje Lietuvos dalyje kreipėsi pagalbos į Vidaus reikalų ministeriją. Šiai susitarus su Švietimo ministerija vietovardžių tvarkymo reikalai buvo pavesti Lituanistikos instituto Lietuvių kalbos skyriui. Pastarasis subūrė reikiamus lituanistus, kurie Švietimo ministerijos siunčiami važinėjo po Vilniaus kraštą ir vietoje iš žmonių surinko, patikrino bei nustatė lietuviškąsias vietovardžių, daugiausia gyvenamųjų vietų vardų, lytis. Dauguma lietuviškųjų vietovardžių  tuomet dar buvo vartojami vietos žmonių. Kiti, aplenkinti, vietovardžiai, kurių lietuviškų formų nepavyko sužinoti iš vietinių gyventojų, buvo sulietuvinti pagal bendruosius dėsningumus. Surinktų duomenų pagrindu 1940 m. birželio mėn. baigtas rengti, tačiau taip ir liko neišspausdintas žodynas Vilniaus srities vietovardžiai. Išliko ir Lietuvių kalbos institute saugomi du jo korektūros egzemplioriai. Tai vienintelis šaltinis, kuriame surinkti senieji autentiški (lietuviški) Pietryčių Lietuvos gyvenamųjų vietų vardai.