« Grįžti į Pagrindinis puslapis

Kaip gauti sukurtą turinį?

Norėdami parsisiųsti Dabartinės lietuvių kalbos žodyno, Sinonimų žodyno, Antonimų žodyno, Frazeologizmų žodyno, Palyginimų žodyno, Sisteminio lietuvių kalbos žodyno duomenų bazes, suskaitmenintų Lietuvių kalbos žodyno pagrindinės ir papildymų kartotekų duomenų bazes kreipkitės į Lietuvių kalbos institutą:

Anželika Gaidienė

El. paštas: anzelika.gaidiene@lki.lt 

Norėdami parsisiųsti latvių–lietuvių kalbų, lietuvių–latvių kalbų, vokiečių–lietuvių kalbų, lietuvių–vokiečių kalbų, lenkų–lietuvių kalbų, lietuvių–lenkų kalbų, lotynų–lietuvių kalbų, senosios graikų–lietuvių kalbų, anglų–lietuvių kalbų ir lietuvių–anglų kalbų žodynų duomenų bazes kreipkitės į Vilniaus universitetą:

Audrius Valotka

Tel. (8 5) 268 72 69

El. paštas: audrius.valotka@flf.vu.lt

Norėdami parsisiųsti Tautosakos paveldo (mįslių, pokario partizanų dainų ir liaudies tikėjimų) kartotekų duomenų bazes kreipkitės į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą:

Daiva Vaitkevičienė

El. paštas: daiva.vaitkeviciene@gmail.com

Dėl turinio, panaudoto nuotolinio mokymo modulyje Lietuvių kalba pradedantiesiems ir Lietuvių kalbos paveikslėlių žodyne, kreipkitės į Lietuvos edukologijos universitetą:

Vilma Leonavičienė

El. paštas: vilmavilkaite@gmail.com

Dėl turinio, panaudoto mokomuosiuose lietuvių kalbos kompiuteriniuose žaidimuose Kristijonas Donelaitis. Rašyba ir Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai, kreipkitės į Lietuvių kalbos institutą:

Rita Miliūnaitė

Tel. (8 5) 263 80 46

El. paštas: ritam@lki.lt